Pierre Schoris psyops: allt är en konspiration av och för Nato

”Utvärderingen” har börjat. Bland de första att anmäla sig är fd kabinettssekreteraren, biståndsministern, Kuba-vännen, Europaparlamentarikern mm Pierre Schori som driver en helt egen liten ”psyops” i form en artikel på SVT opinion.

Artikeln snuddar egentligen bara vid ubåtshändelsen, för att sprida de vanliga falska korten – ubåtar på 80-talet var nervösa, moderatväljande militärer som hittade på. Det var minkar och fiskstim istället för ubåtsljud. Bevis saknas. Allt för att gynna militären och försvarsindustrin. (Och gissningsvis är alltså allt detta pådrag bara påhittat.)

Men han lägger också till att allting handlar om att driva Sverige in i Nato – vilket han (givetvis) motsätter sig, men också menar är orsaken till Ryssland upptrappade aggressivitet!

Så på kort tid har först Gudrun Schyman och nu Pierre Schori uttryckligen frånhändat Sverige rätten till en del av vår suveränitet, nämligen att basera vår utrikes- och säkerhetspolitik på egna beslut utan andra staters påtryckningar. 

Med sådana medborgare, behöver vi ju inga yttre fiender för att ha ett ”osäkert läge” i relationen till andra stater.

Oklart om det även finns andra politikområden som främmande makt ska ha överinseende över, utan att vi samtyckt till den saken.

En liten märklighet i kråksången är en passage där Schori citerar Stefan Löfven, som i sin tur refererar till Palme, och talar om ”en gemensam säkerhet”. Schoris mål är ju det motsatta – att för allt i världen inte koppla svensk säkerhet till ett aktivt säkerhetspolitiskt och försvarssamarbete med andra, utan bevara allianslösheten. Orwellianskt.

Konspirationsteori-teorin

Alltmer dyker detta påstående – antytt eller uttalat – om att ubåtsjakter i stort och i synnerhet denna, är påhittade.

Det har ju så klart en koppling till den ”gulf of evaluation” som jag talade om förra inlägget. Denna ständiga (till synes) brist på handfasta bevis, liksom.

Men av alla möjliga skäl för FM att bedriva något liknande, varför då just nu? Nu var utlovat högre anslag, åtminstone på sikt. (På kort sikt verkar det mest ha blivit meh. I vanlig ordning ökar inte anslagen fort nog för att egentligen hålla jämna steg med kostnader – kanske rent av också en del smygbesparingar kommande år, BP är lite oklar…)

Borde inte ett par rejäla ubåtsjakter i så fall ha satts igång ca 1999-2006? Det stora reduktionerna i försvarsanslag skedde i försvarsbesluten 1999/2000 och 2004.

Ännu en ironi i sammanhanget, Schoris artikel avslutas med orden:
”Fakta och politik måste ha företräde framför propaganda och militära insatser.”

Doublespeak är ju ett standardinslag i all psyops-verksamhet. Så också denna.

Annonser