Egg Mountain vecka 1

Med Klippiga bergen som fond, har både lägret och utgrävningsplatsen en otrolig inramning. Vädret har varierat en hel del första veckan. Från regn och blåst till solsken 30 graders värme. Vi delar området med ett hundratal kor. Och minst en grupp coyote, som brukar vakna till liv i skymningen.

Lägerplatsen – en 80 miljoner år gammal sjöbotten – ligger mitt i ett av världens fossilrikaste områden. När utgrävningarna på 1980-talet startade, hittade man en ny dinosaurieart på grund av att en av deltagarna hade svårt att få ned sina tältpinnar i marken och trodde det var stenar. De började gräva och hittade mängder av ben. (Den arten fick namnet ”Camposaurus”.)

Vi gräver i direkt anslutning till den plats där Jack Horner hittade Maiasaura bon och ägg i slutet av 1970-talet och kunde visa att Maiasaura tog hand om sina ungar. Marken är full av äggskal. Minst fyra olika arter förekommer, Maiasaura, Troodon, Orodromeus och ytterligare en än så länge oidentifierad art. Becky Schaff, som är en av utgrävningsledarna, skriver sin masteruppsats om denna oidentifierade art, så vi hoppas så klart hitta så mycket som möjligt av den. Allra helst ett helt bo med bevarade ägg, precis som Horner gjorde med Maiasaura.

Ett halvt Troodon-bo

För att komma åt bon i rätt lager, måste vi gräva oss ned i jorden. Det betyder att vi först gräver undan ytlagret, för att komma ned i rätt skikt. Men även ytjorden är full av rester av äggskal, puppor från insekter och andra biologiska rester som visar att marken varit aktiv biologiskt. Själva boplatsen var en liten ö nära stranden av en stor insjö. Förmodligen valdes den för att försvåra för rovdjur.

Första nivån av ytjordsskiktet på Egg Mountain

All jord som grävs upp måste skiktas och sorteras så att vi hittar de fossil som finns där. Det är huvudsakligen det vi gör under de åtta timmar vi arbetar på utgrävningsplatsen. Det blir något monotont med tiden, ska jag erkänna. Men det är samtidigt otroligt spännande. Och att faktiskt hitta en massa fossil och lära mig mer om vilka arter som fanns här och vilka typer av lämningar som vi ser, är fantastiskt.

Becky och Travis skiktar ytjorden

De fossil vi hanterar för det mesta är lätta att känna igen. Äggskalen ser verkligen ut som äggskal, puppor och bevarade gångar i jorden, ser också i stort ut som de gjorde när de bevarades. Av de ben vi ser, framför allt omkring lägerplatsen, är de flesta deformerade, brutna eller liknande. Det beror till stor del på fossileringsprocessen – så gott som alla fossil blir deformerade på något sätt. Det beror också på fyndplatsen. Nära ytan, eller till och med ovanpå jordytan, blir benen åter utsatta för väder och vind. Hittills har vi bara funnit ett par benrester vid utgrävningsplatsen, men desto mer benmaterial runt lägret.

En hel del av de benrester och annat som återfinns på ytan är inte användbara för vetenskapliga ändamål. De är helt enkelt för slitna eller förstörda för att kunna analyseras meningsfullt. Dessutom är de enstaka benen sällan intressanta för utställningsändamål. Tack vare det, fick vi lov att ta några souvenirer i området runt lägret.

Medan de tvättade fossilen torkar på pappersbitar, förbereder vi grillspett inför middagen.

De lösa fynd vi hittar på utgrävningsplatsen, samlas in och sorteras närmare när vi kommer tillbaka till lägret på kvällen. Det räcker oftast att blötlägga dem för att få bort jordrester. Skulle det behövas, kan man tvätta ben eller äggskal med syra för att få bort kalkrester som samlats. Samtidigt pågår alla övriga delar av lägerlivet runtomkring, med middagsförberedelser et.c. så det kan bli trångt ibland.

En gång i veckan åker vi in till stan för att tvätta, handla och ha ledigt. Den här veckan gjorde vi en extra lång tur, till Bozeman i den sydvästra delen av Montana. Där har delstatens universitet  ett av sina campus, något mindre än Stockholms Universitet. Tack vare Becky, fick vi dessutom besöka laboratorierna och förråden. Det blir förhoppningsvis ännu ett blogginlägg inom kort om det besöket. (Om vi har fått ordning på internetförbindelsen till lägerplatsen ännu.)

Annonser