It’s just the flu…

Dagen börjar med att WHO proklamerar på morgontv att ”containment is no longer a feasible option” om svininfluensan. Viruset har på bara några dagar nått en sådan spridning att det inte längre går att stoppa med den typen av åtgärder. Då är det bara att lita till att sjukvården kan hantera situationen.

Är det läge att vara orolig? Den enorma uppmärksamheten kring H5N1 (fågelinfluensan) redan innan några bekräftade fall av smitta mellan människa och människa, antog löjliga proportioner. Rädslan för SARS (coronavirus) var överdriven. Men vi vet att influensor med hög dödlighet och smittsamhet mellan människor kan skörda hundratusentals offer.

Svininfluensan i Mexico uppges ha smittat 2500+ människor och ca 150 har dött. Det är en dödlighet väl över 5 procent. Det är väldigthögt, men det är påstådda siffror och inte bekräftade dödsfall. (Överrapportering beror delvis på hypen och delvis på sund praxis.) De bekräftade siffrorna just nu ligger på runt 2,6 procent dödlighet. Det är fortfarande högt. ”Spanska sjukan” på runt fem (eller lite lägre, beroende på hur man räknar).

Tydligen är smittsamheten inte farligt stor och sjukdomen är hyggligt lätt att kontrollera. Men dödligheten är ändå allvarlig. Det bidrar så klart att vi har god erfarenhet av influensavirus av typen H1N1, som svininfluensan är enligt CDC i USA. Uppdateringen av H1N1-stammen i förra årets influensavaccin kan ha varit en lyckträff, sägs det i en del kommentarer.

En vanlig influensaepidemi skördar i runda tal 250 000 – 500 000 dödsfall runt världen. Huvuddelen av dem i fattiga länder med dåliga hygienförhållanden där smittan sprids mycket mer. En allvarlig influensaepirdemi kan skörda betydligt fler offer också i rika länder. Då slår den oftast hårt mot äldre människor som har ett endsatt immunförsvar och kan lida av andra sjukdomar.

En del av rapporteringen om svininfluensan innehöll rapporter om att unga personer drabbats hårdare än av en normal influensa. Det kan ha varit felarapportering (har inte sett uppföljningar). Det vore i så fall ett mönster från ”Spanska sjukan”, då immunförsvaret hos fullt friska personer aktiverades så till den milda grad att den skapade problem. Därför krävde pandemin 1918-1919 fler offer bland unga.

Det finns en stor risk att nyhetsrapporteringen överdriver sådana här händelser. Men hittills har den faktiskt verkat väldigt sansad. Den uppskattade dödligheten kommer inom kort antagligen att sjunka, när vi får fler labortatoriesvar. (Just nu rapporteras alla med vagt influensaliknande symptom som sannolikt smittade i de länder där viruset fått fäste.) Det kommer att betyda att den uppskattade mortaliteten sjunkar. (En del av de rapporterade dödsfallen kommer att avskrivas.)

Men detta är fortfarande det allvarligaste hotet under min livstid. Allvarligare än kärnvapen-nojjan.

Annonser