Vad Ukraina bör lära oss: det finns en plan

För att fortsätta på spåret om försvaret, tänkte jag säga något om hotbilden. Existerar det ett konkret militärt hot mot Sverige idag? De flesta svar på den frågan är nej (tex Försvarsberedningen). Men det är ett svar som förutsätter en gammaldags syn på vad ”militärt hot” är.

En lärdom vi nämligen bör dra av Rysslands invasioner av Ukraina, är den att ett aggressivt, expansivt Ryssland har planer för militära operationer mot sina grannländer och inte tvekar att sätta dem i verket om så behövs.

Det har bäring också på oss. Många har bättre än jag förmår göra pekat ut Gotlands strategiska läge och betydelse för säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet. Gotland är nyckeln till att behärska norra Östersjön och därmed även alla vägar till och från Baltikum.

Invasionen av Krim
Det går inte att påbörja en framgångsrik invasion och påföljande annektering, utan någon som helst planering och förberedelser. Även ett land med mycket stora resurser, välutbildade förband och god tillgång till materiel och transportresurser måste ha ett minimum av förberedelser.

Ändå föreföll invasionen av ”gröna män” på Krim ske utan minsta förvarning.

Förbanden – eller delar av dem – hade funnits i beredskap i närheten av Sotji under OS. (Eller det är åtminstone den förklaring som getts.) Det skapade ett tillfälle. Tillsammans med de förband Ryssland redan hade avtal om att få basera på Krim, kunde detta ge en tillräcklig styrka för att, oblodigt, inringa alla ukrainska baser och förhindra att dessa mobiliserade eller påbörjade ett effektivt motstånd.

Även det kräver förberedelser. Vem åker vart? Hur och när?

I jämförelse med den mycket mer utdragna, och till synes nästan motvilliga, operationen i östra Ukraina måste Krim-operationen hade följt ett noga strukturerat manus. (Inte för att planer garanterar framgång. Men för att utan planer, är det svårt att åstadkomma något utan väldigt mycket ”friktion”.)

Planer existerar med säkerhet
Vi bör räkna med att motsvarande planer finns för andra mål, andra länder. Att ta fram operationsplaner är normalt sett inget konstigt. Det ingår i uppgiften att förbereda insatser. Sådant pågår hela tiden.

Därför är det mycket osannolikt att det inte finns sådana planer för de baltiska länderna. Och Gotland.

Bedömningen om det existerar ett konkret hot mot Sverige, måste ta med detta i beräkningen. I samma ögonblick det existerar ett konkret hot mot ett av våra baltiska grannländer, så innefattar det hotet ett hot mot oss. Vår säkerhet är gemensam. 

Därför kan situationen också ändras mycket snabbt. Det är nu inte fråga om att det troligaste scenariot inbegriper en period av gradvis försämrade relationer, som kan analyseras och ge rådrum för successiva beredskapshöjningar. En snabbt uppflammande konflikt kan ge ursäkt för snabba, precisa militära framstötar. Vi kan därför riskera att behöva handla i efterhand, i osäkerhet om vad de verkliga målen är.

Rysslands beteende framstår som obegripligt och oberäkneligt. Det är medvetet, en del av deras strategi att hålla motståndarna i osäkerhet. Att minimera de militära delarna av en operation till förmån för destabilisering, psykologisk krigföring, så kallade psyops, riktade mot befolkningens försvarsvilja och ledningens mentala beredskap – och andra delar av den moderna ”hybridkrigföringen”. Vi måste också väga in detta.

Jag kan bara dra slutsatsen att om vi inte förstärker försvaret av Gotland så pass mycket att vi av egen kraft och med förband på plats kan etablera ett herravälde över ön i händelse av oroligheter, så måste vi utgå från att vi kan hamna i ett läge där vi måste återta ön militärt om det en dag skulle flamma upp oroligheter mellan Ryssland och något baltiskt land.

Detta tycker jag faktiskt närmar sig att vi måste tala om att det finns ett reellt, konkret hot. Än så länge potentiellt, men inte vagt och inte i termer av att det ”under överskådlig tid” etc saknas hot. Tidshorisonten kan vara så kort, att detta är bedrägligt. Vi måste förutsätta att det kan ske utan föregående varning. Alltså måste vi utgå från att hotet finns här och nu.

Annonser

8 Responses to Vad Ukraina bör lära oss: det finns en plan

 1. Peter Grafström says:

  Ni nämner inget om Rysslands sedan länge existerande avtal om att ha 25000 soldater på Krim.
  Trodde ni att en viktig flottbas står obevakad? Inser ni därmed det ologiska med att tala om en invasion när det redan var avtalat att de fick befinna sig där? Har ni bevis för att de bröt mot avtalet? Och som många medvetna påpekat hade Kosovo redan accepterats göra det som Krim gjorde av världssamfundet. Tufft läge för väst att hitta någon bortförklaring men media-drevet mot Ryssland bryr sig inte om fakta. Buss på björnen bara.

 2. alvor says:

  Nej, avtalet är ointressant i detta perspektiv – det hade mycket litet med invasionen att göra, egentligen. Flottbasen i sig var knappast skäl för invasionen. Än mindre det pågående kriget i Östra Ukraina.

  Däremot existerade flottbasen och skedde invasionen av, ytterst, samma skäl – nämligen Rysslands behov av den strategiskt viktiga halvön. Den var skäl för krig redan för flera hundra år sedan, när Ryssland (liksom mot Sverige, vid Östersjökusten) behövde bekriga grannländerna för att få tillgång till strategiskt viktiga platser vid världshaven.

  Sen är det intressant att du kallar invasionen ”ologisk”. Den är ett faktum. Om din ”logik” motsäger verkligheten, är det måhända fel på din logik? Bevis? Ja, det finns extremt mycket bevis.

  Men jämförelsen med Kosovo visar ju tydligt, att det egentligen inte är en seriös diskussion detta handlar om. ”Medvetna” personer ser fler väsentliga skillnader. Sådana skillnader som gör invasionen, annekteringen och den påstådda folkomröstningen illegala.

  Bättre lycka någon annanstans.

 3. Peter Grafström says:

  ”Nej avtalet är ointressant..hade inte mycket med invasionen att göra”
  Poängen är ju att det inte behövdes någon invasion eftersom det redan fanns folk där.
  Förnekar du att ryska soldater hade rätt att befinna sig där?
  Och påstår du att de inte hade rätt att byta eller utöka inom ramen för det avtalade antalet.

  Du påstår att det finns extremt mycket bevis på invasionen- men anger inte ett enda.
  Är du medveten om att Kiev-sidan/Usa spridit en hel del falska bevis baserat på facebook och twitter men inte på Usas satellitdata. Bilder utan tidsuppgifter eller bilder från Ryssland. Hittills har alla påståenden om invaderande ryska pansarkolonner visat sig vara lögn.

  Flottbasen var orsak till att soldaterna redan från början helt lagligt befann sig där.
  Det var vad jag syftade på med att den inte kunde stå obevakad.

  Numer är Krim annekterat efter folkomröstningen analogt med fallet Kosovo.
  Skillnaden är förstås att i Kosova ville imperialisten Usa ha folkomröstningen(och Camp Bondsteel) efter att ha bombat sönder Serbien men i Krim vill de inte tillåta det. På Krim motsätter man sig inte en ny folkomröstning i samarbete med omvärlden men det är Usa och de som lyder Usa som blockerar den möjligheten. EU-politiker har kritiserat Usa för det.

  Ordet invasion förekommer då och då i Usas offentliga propagandamedia. Hittills har de bara spridit desinfo och ingen seriös expertis tar Usas lögner på allvar.

  Det är absurt att tro att det skulle se ut som det gör i östra Ukraina om ryssarna hade invaderat: då hade fighten varit över i ett nafs och det inser du nog.

  Ryssland har ju tom ingripit för att hindra en militär organisatör som är frivilligt där i öst för att han ville gå vidare just när de avancerade som mest. Putin har av dessa militärer uppfattats som att han förrådde separatisterna. Att det förekommer ryssar med ukrainsk anknytning som frivilliga där är känt. Sen pratas det om gröna gubbar i samband med lastbilstransporter som Ryssland antagligen levererat vapen med. Men det behövs givetvis bevakning av en vapentransport.
  Eftersom det inte är känt vilka de är eller om de följde med bilarna tillbaka förblir det osäkert. Kanske var det fullt med spetsnaz trupper i bilarna kanske inga trupper alls vem vet. Ryssarna använde sig av dem för att få Kiev att tänka sig för då det fanns tecken på förestående anfall.

  En viktig orsak till att de Usa-stödda kuppmakarna i Kiev hindrades att ta kontrollen över Krim var givetvis militärstrategisk, även om Kiev’s diskriminerande lagändringar var den omedelbara orsaken till det folkliga missnöjet.

 4. alvor says:

  Detta fattar jag inte riktigt meningen med – att påstå att verkligheten inte hände.

  Ryssland hade avtal om att ha BASER. Avtalet gällde specifika platser och, under bestämda former, transporter till och från dessa platser.

  En invasion är när soldater kränker en annan stats suveränitet och dess territorium. Ingen tänkande varelse som förmår formulera en någorlunda grammatiskt följdriktig mening kan undgå att se skillnaden mellan dessa.

  Så frågan är, är det något av dessa begrepp du inte förstår? Eller tror du på fullaste allvar att det är en framgångsrik väg att påstå att verkligheten inte inträffat?

  I det första fallet är du ursäktad – jag kan skänka en ordbok om du mejlar mig din adress. I det andra fallet, tror jag du gör bäst i att sluta skämma ut dig.

  Oavsett hur du argumenterar, är det bara de som VÄLJER att tro på Moskvas variant som gör det. (Om ens då, men som iaf utåt sett bekänner sig till den versionen…)

  Det är den allra största fördelen med fria medier. Grundbulten i det demokratiska samhället.

  Det är naturligtvis också av precis detta skäl som ingen diktator – dit Putin hör – i längden kan låta fria, oberoende medier existera.

  Tips nummer två är detta – att strö in värderande ord som ”imperialism” mm signalerar bara att detta handlar om propaganda. Om det nu inte framgick fullt ut på alla andra sätt – att påstå att bevis saknas, skylla på USA mm mm.

 5. Peter Grafström says:

  Verkligheten är att Ryssland hade ett avtal som gav dem rätt att ha 25000 soldater där sedan 2010 och dessförinnan förnyat flera gånger med likartat innehåll. Vid den Usastödda kuppen i Kiev 22 februari fanns ca 16000 ryska soldater på Krim. Svenska public service döljer detta för Sveriges folk trots flera påpekanden.

  Ta dig några minuter och läs följande om det många kallar Usa-imperialismen.
  Imperialism tendensen att bygga maktimperier märks genom agerandet utanför nationens gränser. Usa har över 700 militärbaser utanför det egna territoriet, varav områden både i nordamerika och stilla havet långt bort från nordamerika erövrades genom anfallskrig under 1800-talet.
  Vidare anföll Usa helt oprovocerat Japan och påtvingade dem med våld handelsavtal

  Usas Kilgore-komitte visade att Usa började planera Tysklands upprustning redan 1918
  Det är känt att Hitlers stöd till övervägande delen förutom direkt från Wall street och London kom från tyska företag med amerikanska delägare i styrelsen.

  FDRs medarbetare agerade avsiktligt för att få till stånd WWII trots att det fanns många goda möjligheter att undvika det både beträffande Europa och Japan. Erfarna men senare marginaliserade amerikanska historiker har bevisat detta. Läs Harry Elmer Barnes Perpetual war for perpetual peace. Dessa amerikanska historiker är mycket kritiska mot Sovjet så där känner du dig nog hemma. Usa ville ha ett storkrig därför att det gynnar dem ekonomiskt. 1944 skrev många länder på Bretton Woodsavtalet vilket gav anglosaxarna ett enormt viktigt finansiellt privilegium. Det ger dollarn en särställning och möjliggör för Usa att skapa obegränsat med pengar utan att dess valuta drabbas relativt andra valutor. Det innebär en enorm makt och utgör tillsammans med våldsmonopolet ryggraden i Usas maktimperium.
  Den verkliga orsaken till det kalla kriget var att Stalin vägrade att skriva på Bretton Woods och det var när Stalin bjöd in flera alliansfria stater, Sverige Finland Schweiz Frankrike Österrike i den handelszon som Sovjet hade tillsammans med flera andra stater som anglosaxarna lät mörda Stalin. Efter Stalin fann sig Sovjet i detta underläge att låta dollarn dominera och även nu har Ryssland en centralbank som lyder under IMF/Usa. Det ryska parlamentet och Putin har inget att säga till om utan centralbankschefen går IMFs ärenden.
  Krigen mot Khaddafi 2011 och Saddam Hussein 2003 utlöstes i båda fallen av att de lämnade dollarn som betalningsmedel. Khaddafi införde en separat gulduppbackad valuta för Afrikas ekonomi. Saddam började handla olja för euro. Sånt berättar inte våra medier utan upprepar Usas påstådda motiv om att de vill sprida demokrati.

  Efter WWII går Usa, enligt deras egna ekonomiska torpeder, som avslöjat det, till väga så att de mutar länders ledning. Om de accepterar tvingas länderna ta dyra lån från IMF för att betala investeringar, och programenligt blir länderna skuldsatta så att de tvingas privatisera och bli ägda av utländska intressen. Vidare måste de acceptera gynnsamma villkor för Usas företag. Länderna förhindras genom den påtvingade skuldsättningen att använda sina inkomster för utveckling av landet. De politiker som inte accepterar att mutas mot det egna landets intressen röjs ur vägen. John Perkins som arbetade för Usas högsta ledning och utförde såna mutuppdrag sade att han respekterade dem som inte böjde sig men varnade dem att då kommer chakalerna.
  Dvs lönnmördare tex genom iscensatta flygolyckor, vilket Perkins konstaterade inträffade. Detta var exempel på hur Usa-imperialismen ofta ser ut. Sen har ju Usa ständigt startat nya krig. För 20 år sen var det sammanlagt 6miljoner döda i och som följd av dessa krig efter WWII. Sen dess har det tillkommit ytterligare miljoner.
  Av diplomatiska skäl tiger EUs politiker fegt om detta. Och det kan leda till det tredje kriget där Europa läggs i ruiner och Usas oligarki åter räddar sitt eget skinn.
  Jag förespråkar ett starkt alliansfritt svenskt försvar baserat på värnplikt och anser det vara vansinnigt att gå med i Nato. Det ökar kraftigt sannolikheten för att vi blir atombombade. Att Ryssland vid ett krig med Usa och Nato också skadas mycket illa hjälper ju inte oss.

 6. alvor says:

  Nu har det här helt urartat i trams. Vi sätter definitivt en punkt här.

  Peter, din kontakt med verkligheten verkar dålig – det kan vara ett tecken på underliggande problem.

  Om människor faktiskt inte accepterar den världsbild du vill berätta för dem om, (som tex när du skriver att ”Svenska public service döljer detta för Sveriges folk trots flera påpekanden”) bör du ta dig en funderare – det KANSKE inte är så att hela världen är förd bakom ljuset. Det kanske är du?

 7. Peter Grafström says:

  Min överblick ovan är tyvärr inget trams utan fakta och baserat på folk med direkt insyn.
  Det har alltså ingenting med min person att göra eller min verklighetsuppfattning.
  Din tilltro till public service är dessvärre obefogad. Men det kan vara svårt att lämna den tryggheten som ligger i att lita på TV-burken och de etablerade dagstidningarna.
  Längre tillbaka var jag också lurad.
  Tack för att du ändå släppte fram mina kommentarer.

 8. Pingback: Mer försvar för pengarna – men mer pengar till försvaret! | A little Voice of Reason

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: